Behandling av personopplysninger av BRIGHT

Når du bruker nettsidene til BRIGHT Products AS («BRIGHT») og/eller er i kontakt med oss som kunde, leietaker, leverandør eller i andre sammenhenger vil BRIGHT behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er BRIGHT Products AS. Kontaktinformasjonen til BRIGHT er:

BRIGHT Products AS
Holbergs gate 19
0166 Oslo

Epostadresse: info@bright-products.com
Telefon: +47 902 14 423

Organisasjonsnr.: 997 620 992

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.

1   PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Nedenfor er det tatt inn personopplysninger vi behandler, formålet for behandlingen, hvor lenge vi behandler personopplysningene, grunnlaget for behandlingen, om opplysningene blir utlevert og/eller overført til land utenfor EØS-området.

1.1   Kjøp i nettbutikk og kontakt med kunder

Ved kjøp i vår nettbutikk vil du måtte registrere deg hos oss og avgi informasjon som vi behandler for å kunne sende deg produkter du kjøper. BRIGHT vil også lagre og behandle opplysninger om deg når vi har kontakt med deg i forbindelse med salg, herunder ved reklamasjon og annet i tilknytning til salget.

Opplysningene som du avgir og som samles inn vil bli benyttet for å sende deg produkter du kjøper, håndtere kundeforholdet med deg, bedre ytelsene og funksjonalitet i vår nettbutikk og teknisk administrasjon.

De opplysninger som du gir oss vil også knyttes til annen informasjon som bruk av tjenester, andre kjøp, henvendelser mv. som vi vil kunne ha. Vi samarbeider også med tredjeparter (som underleverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotortjenester og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse.

Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger til oss, men dersom du ikke oppgir opplysningene, vil vi ikke kunne sende deg produkter du kjøper og yte tilhørende tjenester fullt ut.

Behandlingen skjer på grunnlag av å oppfylle en avtale med deg ved å sende deg produkter. Vi vil også behandle opplysninger om potensielle kunder som registrerer seg hos oss, men som ikke har foretatt kjøp ennå. Behandling skjer da på grunnlag av en vurdering av at det er vår berettigetes interesse å behandle opplysninger om potensielle kunder. Vi har vurdert at potensielle kunders interesser og grunnleggende rettigheter og friheter ikke får foran disse interessene.

Opplysninger som vil bli registrert og behandlet er informasjon om hvordan du benytter nettsidene, og hvordan du kontakter oss, herunder hva slags enhet du benytter til å kontakte oss og bruke tjenestene, som type datamaskin, mobiltelefon, operativsystem og nettleserversjon. Hvilke nettsider, tjenester som benyttes mv. vil også bli behandlet. Det kan også bli behandlet informasjon om hvordan du kobler til våre tjenester som IP-adresse, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler (se mer om bruk av informasjonskapsler nedenfor). Også din geografiske posisjon når du benytter våre tjenester vil bli registrert, men da på nivå med by/land.

Opplysningene vil bli lagret så lenge vi yter deg våre tjenester, samt så lenge det er nødvendig å beholde tjenestene som følge av krav etter lovgivningen, spesielt regnskaps- og skattelovgivning.

1.2   Nyhetsbrev og utsendelse av informasjon

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med utsendelse av informasjon om våre tjenester og partnere, og ved å gi informasjon om vår virksomhet. I denne forbindelse behandles det kun epostadresse og den informasjon som er i eposter som oversendes oss.

Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å informere kunder og andre interessenter om vår virksomhet, og for å sikre omsetning for våre produkter. Vi har vurdert at de registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter ikke får foran disse interessene, spesielt siden behandlingen er begrenset og det informeres om behandlingen.

Ved utsendelse av informasjon på epost, SMS mv. i markedsføringsøyemed, vil vi kun sende til fysiske personer som har samtykket til å motta informasjon på denne måten.

Det er frivillig å gi oss din epostadresse, men mottar vi ikke epostadressen, kan vi ikke sende informasjon mv. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde navn og epostadresse for kontaktpersoner i selskaper, som leverandører. Kilde for slike opplysninger vil da som regel være kontaktpersonenes arbeidsgiver.

Vi avslutter utsendelser når den registrerte (mottakeren) ber om det. Vi forbeholder oss muligheten til å lagre opplysningen om at mottakeren ikke lenger ønsker utsendelser. Vi skal slette epostadressen hvis vi får beskjed om at den ikke lenger er aktiv.

Vi utleverer ikke kontaktopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål uten at vi først har fått samtykke fra de opplysningene gjelder. Slike tredjeparter vil typisk være partnere og andre leverandører, som da vil være behandlingsansvarlige for opplysningene vi gir dem.

1.3   Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører og andre samarbeidspartnere for å administrere vårt forhold til leverandører og andre, forberede, gjennomføre og dokumentere kjøp og salg av varer og tjenester samt evaluere kjøp og salg av varer og tjenester.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for innkjøp, salg og markedsføring. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt kjøp og salg.

I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med kunder og leverandører, blant annet for å dokumentere at avtale er inngått. Får vi ikke de opplysningene vi trenger, vil vi ikke kunne inngå avtale.

For øvrig er det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det i hovedsak gjelde kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver samt eventuelt kompetanse og referanser der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside. I noen tilfeller henter vi inn referanser fra andre for å vurdere egnethet av kunder og leverandører.

Vi kan lagre opplysningene inntil selskapet opphøre å være kunde/leverandør eller til kontaktpersonen opphører å være kontaktperson, med de unntakene som er nevnt ovenfor.

1.4   Kontakt med andre

BRIGHT vil behandle personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digital, skriftlig og muntlig.

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å ha kontakt med omverdenen i vår virksomhet og i å dokumentere den virksomheten vi driver. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining., og vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å håndtere henvendelser vi får. Vi har vurdert at de registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter ikke får foran disse interessene.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser.

Vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av kontakten, normalt i ett år.

1.5   Bruk av nettsider

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter nederst på denne siden.

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Vi bruker informasjonen som samles inn til bedre kundeopplevelsen på nettsider og tjenester, samt å tilby funksjonalitet i tjenestene. Vi benytter også informasjonen for å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av kjøp du har gjort, linker du har klikket på, eller informasjon du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

Personopplysningene benyttes også for å forbedre vår annonsering, og å utarbeide statistikk og forstå markedstrender. Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produktene våre og til våre partnere. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Personopplysninger benyttes også for å forhindre misbruk. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt.

2   UTLEVERING og overføring AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre i andre tilfeller enn nevnt nedenfor med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

BRIGHT bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Personopplysninger kan i enkelte tilfeller bli utlevert til offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

3   BEHANDLING OG LAGRINGSTID (SLETTING)

Hvor lenge vi behandler de enkelte typene opplysninger vi behandler, er tatt i punkt 1 ovenfor hvor de enkelte behandlinger omtales.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket. I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

4   DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

4.1   Rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.

Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn som knyttet til krav eller regnskapsføring.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som er inntatt øverst i denne erklæringen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og innen 30 dager. Tar det mer enn 30 dager, vil du få beskjed.

Vi vil imidlertid be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

4.2   Rett til å protestere mot behandlingen

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, som dersom:

  1. Du bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for BRIGHT å kontrollere riktigheten av personopplysningene,
  2. Behandlingen er ulovlig og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses,
  3. BRIGHT ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav,
  4. Du har protestert mot behandling etter GDPR artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt BRIGHTs berettigede grunner går foran den registrertes.

Du kan lese mer om innholdet i denne rettigheten på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

4.3   Retten til dataportabilitet

For opplysninger som du har gitt til BRIGHT og som er basert på samtykke eller nødvendig for å gjennomføre en avtale med BRIGHT, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av BRIGHT) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

4.4   Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

5   AUTOMATISERTE AVGJØRELSER, HERUNDER PROFILERING

Det vil ikke bli foretatt automatiserte avgjørelser som nevnt i personvernforordningen artikkel 22 nr. 1 og 4 basert på dine personopplysninger.

6   ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av våre produkter, tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

7   INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

På nettsidene til BRIGHT benyttes kun informasjonskapsler for å registrere bruken av nettsidene og for å tilpasse nettsidene bedre for brukere for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at kapslene ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din er at nettsidene, app og nettjenester ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på tjenestene.

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på nettsted og tjenester. Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettstedet og tjenestene mer brukervennlig.

Følgende informasjonskapsler og løsninger benyttes på nettsidene:

7.1   Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik informasjonskapsler ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Den enkelte bruker av nettsidene kan ikke identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.